Rapor Arşivi

|

Suriye Örneği Üzerinden Türkiye ile Kritik Aktörlerin Göç Politikalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış (Hazırlayan: Esra Uludağ) Yönetici Özeti İçindekiler Giriş 1.         Temel Kuramlar ve Kavramsal Çerçeve 1.1.      Göçün Tanımı 1.2.      Göçmen, Mülteci ve Sığınmacı Tanımları 1.3.     …
(Hazırlayan: Derya Tümeğ) YÖNETİCİ ÖZETİ   Türk halkının sığınmacı/mülteci algısını tespit etmek amacıyla hazırladığım bu tez çalışmasında öncelikle göç kavramıyla ilgili temel tanım ve kuramsal çerçeve ele alınmıştır. Bu bağlamda ilk bölümde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde yer alan göçün…
Hazırlayanlar: A. Gencehan Babiş Sabina Nasirova   Tarihte ülkelerarası kültürel, ticari ve siyasi ilişkilerinin oluşmasında ve iletişimin sağlanmasında en önemli vasıtalardan biri “Tarihi İpek Yolu”ydu. İpek Yolu’nun uzunluğu Çin’den Avrupa’ya dek 6 bin kilometreyi bulmaktaydı. Orta Çağ döneminde yeni kıtaların ve yeni yolların keşfiyle İpek Yolu önemini kaybetmeye başlamıştır. Tarihi İpek Yolu`nun…
2015 yılında Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yüzde 4 büyüyerek 1.953 TL, 720 milyar Dolar olmuştur. 2016 yılı büyüme beklentisi 2014 yılından başlayarak sırasıyla yüzde 5, yüzde 5 ve yüzde 4.5 olarak belirlenmiş ancak 2017-2019 Orta Vadeli Planında yüzde 3.2 olarak aşağı yönlü güncellenmiştir.   Bu çerçevede 2016 yılsonu beklentisi cari fiyatlarla 2015 yılına göre…
ANA DİLDE EĞİTİM VE TÜRKİYE TÜRKSAM RAPORU


Copyright © 2004 - 2014 TÜRKSAM - Tüm Hakları Saklıdır. Aktif 1135 ziyaretçi bulunmaktadır. Tasarım ve Programlama TÜRKSAM - Bilişim Teknolojileri Merkezi (BTM)