Rapor Arşivi

|

Hazırlayanlar: A. Gencehan Babiş Sabina Nasirova   Tarihte ülkelerarası kültürel, ticari ve siyasi ilişkilerinin oluşmasında ve iletişimin sağlanmasında en önemli vasıtalardan biri “Tarihi İpek Yolu”ydu. İpek Yolu’nun uzunluğu Çin’den Avrupa’ya dek 6 bin kilometreyi bulmaktaydı. Orta Çağ döneminde yeni kıtaların ve yeni yolların keşfiyle İpek Yolu önemini kaybetmeye başlamıştır. Tarihi İpek Yolu`nun…
2015 yılında Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yüzde 4 büyüyerek 1.953 TL, 720 milyar Dolar olmuştur. 2016 yılı büyüme beklentisi 2014 yılından başlayarak sırasıyla yüzde 5, yüzde 5 ve yüzde 4.5 olarak belirlenmiş ancak 2017-2019 Orta Vadeli Planında yüzde 3.2 olarak aşağı yönlü güncellenmiştir.   Bu çerçevede 2016 yılsonu beklentisi cari fiyatlarla 2015 yılına göre…
ANA DİLDE EĞİTİM VE TÜRKİYE TÜRKSAM RAPORU


Copyright © 2004 - 2014 TÜRKSAM - Tüm Hakları Saklıdır. Aktif 1135 ziyaretçi bulunmaktadır. Tasarım ve Programlama TÜRKSAM - Bilişim Teknolojileri Merkezi (BTM)