NE ARAMIŞTINIZ ?

* Bu alan zorunludur
* Bu alana en az 3 karakter girmelisiniz
TÜRKSAM Uzman Yardımcısı/Araştırmacı İş İlanı

Ankara’da yerleşik Stratejik Araştırmalar Merkezimizde yetiştirmek ve görevlendirilmek üzere Uzman Yardımcıları arıyoruz. Genel Nitelikler Üniversitelerin lisans, düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun, tercihen Yüksek Lisans ve/veya Doktora yapmış veya yapmakta olan; Tercihen benzer pozisyonda deneyimli, En az bir yabancı dile hakim, tercihen ikinci bir bölge dili bilen, Makale, rapor, bülten vb. çalışmaları yazma ve araştırma yapma yeteneklerine sahip, Türk vatandaşları ve/veya Türkiye’de ikametleri bulunan bu niteliklere sahip yabancı ülke vatandaşları, Türkçeyi etkin kullanan, yazım ve imla kurallarına hakim, Öğrenmeye açık ve istekli, detaylara önem veren Sorumluluk sahibi ve iş takibine dikkat eden, Ankara’da ikamet eden veya ikamet imkanı bulunan, sonuç odaklı, hızlı, pratik ve çözüm üreten, Ekip çalışmasına uyumlu, iletişim becerileri gelişmiş 'Uzman Yardımcısı/Araştırmacı Yardımcısı" aramaktayız. Başvurular TÜRKSAM’ın internet sitesindeki Staj ve Kariyer bölümünde bulunan https://www.turksam.org/staj.php “İş Başvuru Formu” eksiksiz doldurularak Cv@turksam.org adresine göndermeleri gerekmektedir. NOT: Bu niteliklere sahip kişilerin kendi bireysel tüm sosyal medya hesaplarının ve daha önce yazmış oldukları makaleleri (varsa kitapları) yazmaları mecburidir. Başvuru formunda bu bilgileri olmayan ve fotoğraf bulunmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

06.06.2022 11:01

TÜRKSAM Burslu Stajyer İlanıdır

TÜRKSAM’da Güz Dönemi Staj ve Eğitim Programı Başvuruları Başladı‬ Kurumumuz üniversitelerin bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ve mezunların başvurabileceği Eylül – Ekim - Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Güz dönemi staj ve eğitim programı için stajyerlerini aramaktadır. GENEL NİTELİKLER * Photoshop, Illustrator, After effects/Premier gibi programların en az bir tanesine hakim * Video düzenlemesi yapabilen, * Kendi insiyatifinde tasarım yapabilen, * Türkçeyi etkin kullanan, yazım ve imla kurallarına hakim, * Sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanabilen, * İngilizce bilen, * Öğrenmeye açık ve istekli, * Detaylara önem veren, * Sorumluluk sahibi ve iş takibine dikkat eden, * Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli, * Haftanın minimum 2 günü staja devam edebilecek, * Ankara'da ikamet eden. *Adayların sitemizde yer alan “Staj Başvuru Formu”nu eksiksiz bir şekilde doldurarak e-posta yoluyla “ staj@turksam.org ” adresine göndererek başvurularını yapmaları rica olunur. *Başvurular sadece e-posta yoluyla yapılmakta olup elden evrak alınmamaktadır.  *Eksik doldurulan başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmede etkili olacak sosyal medya adresleri kısmı özellikle boş bırakılmamalıdır. NOT: 1- Üniversitelerin yukarıdaki niteliklere sahip tüm bölümlerinden stajyer kabul edilmektedir. Bu niteliklere sahip kabul alan stajyerlere ayrıca TÜRKSAM Bursu verilecektir. 3- Staj sürecini başarıyla tamamlayanlara daha sonra iş teklifi imkanı sunulacaktır. TÜRKSAM Staj Koordinatörlüğü

15.09.2021 15:13

DUYURULAR

Kurumsal

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ANALİZLER MERKEZİ - TÜRKSAM Dünyanın oldukça önemli bir coğrafyasında bulunan Türkiye’nin karşılaştığı hayati sorunların sağlıklı teşhis edilmesinde, analiz ve değerlendirmelerde bulunulmasında yaşanan sıkıntılar ortadadır. Özellikle, Türkiye’nin menfaatlerinin korunacağı çözümler üretilmesinde, karar alıcılara destek olmak ve yaşanan sorunların öncelikle Türk karar alıcıları ve Türk kamuoyu olmak üzere bütün dünya tarafından anlaşılabilmesine katkı sağlamak amacıyla bağımsız araştırma merkezlerine büyük görevler düşmektedir. Türkiye; son yirmi yılda iyice belirginleşen küresel anlamda yeni siyasal atmosferin yansımasıyla birlikte, stratejik konumunun kaçınılmaz zemininde, merkezi ve milli niteliğini korumak, çok daha aktif olmak ve dinamik reflekslerde bulunmak zorunluluğu içine girmiştir. Çünkü Balkanlar’ı Akdeniz ve Orta Doğu’yla, Karadeniz’i Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asya’yla buluşturan bu coğrafya; Soğuk Savaş sonrasının güçler çatışması yanında, küresel ve/veya bölgesel güç olma çabalarının da uygulama alanı olarak belirginleşmiştir. Enerji ve su kaynaklarına, yeni pazar ve piyasa arayışına dayanan egemenlik çatışması, Soğuk Savaş sonrası dönemin uluslararası politika üzerindeki yansımalarını gözler önüne sermektedir. Bu yansıma da; Türkiye’nin, Soğuk Savaş sonrasına ilişkin yeni rol ve kimliğinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu rol ve kimlik, Türkiye’nin; tek seçenekli değil, çok seçenekli; etkilenen değil, etkileyen; kanat ülke değil, merkez ülke; köreltici, daraltıcı, uysal değil, genişletici, üretici, yaratıcı, aktif ülke; sadece potansiyel bir bölgesel güç değil, aktif bir bölgesel güç; kısa dönemli değil, uzun dönemli stratejik öngörü; silah pazarı olmuş bir ülke değil, milli savunma sanayisi olan bir ülke ve sadece günü yaşayan değil, geleceği tasarlayan bir ülke olmasını gerekli kılmaktadır.