">
Kurumumuz Bünyesinde Stajyer Alınacaktır.

13 Şubat 2023

Staj Başvurusu
Kurumumuz Bünyesinde Grafik Tasarım Uzmanı Alınacaktır!

13 Mart 2023

İş Başvurusu
DUYURULAR

1994 Burdur doğumludur. Lisans eğitimini 2013-2018 yılları arasında Ufuk Üniversitesi’nde, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Karabük Üniversitesi’nde “Bölge Çalışmaları” alanında tamamlamıştır. 2022 yılı Ekim ayı itibari ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. 17 Ekim 2022 - 1 Ocak 2023 tarihleri arasında "Bursiye" olarak çalışmıştır. 1 Ocak 2023- 30 Nisan 2023 tarih aralığında  "Türksam Danışmanı" olarak çalışmıştır.