Kurumumuz Bünyesinde Stajyer Alınacaktır.

13 Şubat 2023

Staj Başvurusu
Kurumumuz Bünyesinde Grafik Tasarım Uzmanı Alınacaktır!

13 Mart 2023

İş Başvurusu
DUYURULAR
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Kadın Hakları Üzerine Değerlendirme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son yıllarda sosyal ve ekonomik reformlarla dikkat çeken bir Körfez ülkesidir. Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda kaydedilen ilerlemeler, bu reformların önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Geçmişte daha geleneksel rollerle sınırlı olan BAE'deki kadınlar, günümüzde eğitim, iş hayatı, siyaset ve bürokraside giderek daha fazla temsil edilmektedir.

Geçmiş dönemlerde BAE'de kadınlar, çoğunlukla ev içi rollerle sınırlıydı ve eğitim ile iş hayatına katılımları oldukça düşüktü. Siyaset ve bürokraside kadın temsiliyeti neredeyse yok denecek kadar azdı. Ancak, ülkenin petrol gelirlerinin artması ve küresel ekonomiye entegrasyonu ile birlikte, eğitim ve işgücü piyasasında kadınlara yönelik yatırımlar arttı.

Son yıllarda BAE, kadınların toplumdaki rolünü güçlendirmek için önemli adımlar attı. Eğitim alanında kadınların erişimi ve başarıları artarken, üniversite mezunlarının önemli bir kısmını kadınlar oluşturmaktadır. İş hayatında da kadınların rolü büyümekte, özellikle eğitim, sağlık ve teknoloji gibi sektörlerde önemli pozisyonlarda yer almaktadırlar.

BAE, kadınların işgücüne katılımını artırmak için çeşitli programlar ve teşvikler sunmaktadır. Özellikle devlet destekli girişimcilik programları ve kadınları iş hayatına teşvik eden politikalar dikkat çekmektedir. Kadınların iş hayatı ile aile sorumluluklarını dengelemelerine yardımcı olmak için esnek çalışma saatleri ve genişletilmiş doğum izni gibi düzenlemeler getirilmiştir.

Siyaset ve bürokraside de kadın temsiliyeti önemli ölçüde artmıştır. BAE, kadınların federal Ulusal Konsey'deki koltuklarının yüzde 50'sini kaplaması için kotalar belirledi. Bu adım, kadınların siyasi alandaki varlığını ve etkisini artıran önemli bir gelişme olarak kabul edildi. BAE'de kadınlar, bakanlık pozisyonları da dahil olmak üzere hükümetin yüksek seviyelerinde giderek daha fazla temsil edilmektedir.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da BAE, yasal düzenlemeler ve toplumsal farkındalık programları aracılığıyla önemli adımlar attı. Kadınları aile içi şiddetten korumaya yönelik yasalar güçlendirilmiş ve bu konudaki toplumsal farkındalık artırılmıştır. BAE, aile içi şiddetle mücadele, boşanma ve miras hukuku gibi konularda kadınların haklarını güçlendirmeye yönelik yasal reformlar gerçekleştirmiştir.

BAE'deki kadın hakları ve cinsiyet eşitliği alanında kaydedilen ilerlemeler, ülkenin sosyal ve ekonomik reformlarının bir yansımasıdır. Geçmişten günümüze kadınların eğitimden iş hayatına, siyasetten bürokrasiye her alanda daha fazla temsil edildiği görülmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede atılan adımlar da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Ancak, tam anlamıyla cinsiyet eşitliğine ulaşmak için daha fazla çaba gerekmektedir. BAE'nin bu konudaki ilerlemesi, diğer Körfez ülkeleri için de bir örnek teşkil edebilir. Kadın haklarındaki bu ilerleme, sadece BAE'nin değil, genel olarak bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacaktır.

 

Bunlarda ilginizi çekebilir

Tümünü görüntüle