TÜRKSAM’da Staj ve Eğitim Programı Başvuruları Başladı

01.09.2022

BAŞVUR
DUYURULAR
Bulgaristan’da Seçim Bilmecesi ve Oluşması Muhtemel Yeni Senaryolar

Bulgaristan’da uzun bir süredir devam eden siyasi belirsizlik hem Türkiye’nin hem de diğer uluslararası aktörlerin siyasi gündemindeki yerini muhafaza ediyor. Senenin başında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev parlamentoyu feshetmişti. Öncesinde de başbakan Borisov cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi desteklemiş olduğu adayın seçimi kaybetmesinin neticesinde istifasını sunmuştu. Bir süredir teknokratlar hükümeti tarafından yönetilen Bulgaristan’da Radev’in vermiş olduğu takvime uygun bir şekilde gerçekleşen seçimden çıkan sonuçların bir hayli ilginç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Katılım oranının sadece yüzde 51’de kaldığı seçimlerde sandıktan çıkan sonuçlara göre Boyko Borisov’un lideri olduğu Avrupa yanlısı GERB Partisi oyların yaklaşık yüzde 32,5’luk bir kesimini toplayarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. GERB’in hemen ardından ise Bulgaristan’daki sosyalist rejimin uzantısı olarak nitelendirebileceğimiz Bulgaristan Sosyalist Partisi BSP oyların yaklaşık yüzde 27’sini toplayarak seçimlerden ikinci parti olarak çıktı. Aşırı milliyetçi politikalarıyla bilinen Birleşik Vatanseverler üçüncü parti olurken, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi yine parlamentodakini yerini korumayı başardı ancak bir önceki seçimlere göre yüzde 5,5’luk bir oy yüzdesi kaybı yaşadı. Son olarak yeni aşırı sağda yer alan Volya Partisi ise parlamentoya girmeyi başaran beşinci ve son parti oldu.

Seçim sonuçlarına göre dağılan partilerin sandalye sayıları bizim için çok daha önemli bir gösterge niteliğindedir zira kurulacak olan yeni hükümetin Bulgar Parlamentosu’ndan güven oyu olabilmesi için salt çoğunluğa yani 240 milletvekilinin 121’nin olumlu oyuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda gayri resmi sonuçlara göre GERB’in parlamentoda 96 sandalyesi, BSP’nin 79 sandalyesi, Birleşik Vatanseverler’in 27, HÖH’ün 26 ve son olarak da Bulgar işadamı Mareşki’nin Volya’nın 12 sandalyesi bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gerekli çoğunluğu kazanamamıştır. Seçim sonuçlarına ilişkin siyasi liderlerin değerlendirmelerinden çıkan sonuç hiçbir şekilde GERB ve BSP’nin bir koalisyona gitmeyeceği yönündedir. Öte yandan elbette ki hükümeti kurma yetkisini eline alacak olan GERB’in çalacağı ilk kapı büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH olacaktır. HÖH’ün bu teklife sıcak bakacağı beklense de HÖH, Birleşik Vatanseverler’in bu koalisyonda olmamasını şart koşacaktır. Lakin, GERB’in girişimlerinin başarısız olması durumunda hükümeti kurma yetkisinin BSP’ye geçmesi halinde BSP, Birleşik Vatanseverler ve hatta Volya üçlü ortaklığı dahi 121 sayısını bulamamaktadır.

Ortaya çıkan en mantıklı senaryo GERB-HÖH koalisyonu olarak görülse de bu sefer Radev ve hükümet arasındaki dengelerin nasıl şekilleneceği muamma bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira, Radev BSP’nin adayı olarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Son tahlilde, Bulgaristan’ın yeni şekillenecek olan siyasal tablosunda Türkler ve dolayısıyla HÖH kilit parti konumundadır. Öte yandan, ülke içerisinde gitgide artmakta olan Türk ve İslam karşıtlığı ise aşırı milliyetçi ve ırkçı fraksiyonlar tarafından tetiklenmektedir. Bir başka ifadeyle, HÖH’ün olası bir iktidar ortağı olması durumu dahi bu riski ortadan kaldırmamaktadır. Son olarak duruma AB perspektifinden bakacak olursak şüphesiz ki GERB’in sandıktan birinci parti olarak çıkması AB açısından pozitif bir durumdur lakin halen Bulgaristan siyasetindeki dengeler “pamuk ipliğine bağlı” durumdadır. GERB’in hükümeti kurma konusunda başarısız olması ve ortaya çıkması muhtemel başka senaryolar hem Bulgaristan’ın Avro-Atlantik entegrasyonunu hem de ülkede yaşayan Türklerin konumunu tehlikeye atacaktır.