Kurumumuz Bünyesinde Stajyer Alınacaktır.

13 Şubat 2023

Staj Başvurusu
Kurumumuz Bünyesinde Grafik Tasarım Uzmanı Alınacaktır!

13 Mart 2023

İş Başvurusu
DUYURULAR
Dünyada Çocuk Olmak İçin En Tehlikeli Yer: Gazze

Dünyada Çocuk Olmak İçin En Tehlikeli Yer: Gazze

Dünya genelinde, çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların durumu, uluslararası toplumu endişelendiren önemli bir insani krizdir. Yaklaşık 200 milyon çocuk, dünyanın en ölümcül savaş bölgelerinde yaşamaktadır ve bu rakam son on yılın en yüksek seviyesi olarak tespit edilmiştir. Son dönemde Gazze’deki çocukların içinde bulunduğu durum uluslararası örgütleri alarm seviyesine getirmiştir. Savaş yaşanan bölgelerde en çok etkilenen gruplardan biri çocuklardır. Gazze’de 8 aydır çocuklar birçok tehlike ile mücadele etmektedir.

Çatışma Bölgelerinde Çocuklara Yönelik Tehditler

Save the Children'ın verilerine göre, Gazze'de sadece üç hafta içinde öldürülen çocuk sayısı, 2019'dan bu yana dünyanın çatışma bölgelerinde öldürülen yıllık çocuk sayısını aşmıştır. Bu durum, çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar için artan tehlikelerin altını çizmektedir. Araştırmalara göre, çocuklar için en tehlikeli bölgeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali, Myanmar, Afganistan, Burkina Faso, Nijerya, Somali ve Suriye'dir. Bu listeye Gazze’de eklenmiştir. Bu bölgelerde yaşayan çocuklar, öldürülme ve yaralanma, silahlı gruplar tarafından silah altına alınma, kaçırılma ve cinsel şiddet gibi ciddi tehditlerle karşı karşıyadır.

Gazze'deki Durum

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki çatışmaların devam ettiği sırada, 10 çocuktan dokuzunun yüksek düzeyde gıda yoksulluğuyla karşı karşıya olduğunu bildirmiştir. Geçtiğimiz yedi ay süren savaşta hayatta kalmayı başaran çocukların büyük çoğunluğu Refah'ta ateş hattında bulunmaktadır. Yerinden edilmiş nüfusun çoğunluğu (610.000'den fazlası çocuk dahil) 1,3 milyondan fazla insan yalnızca 62 kilometrekarelik bir alanda mahsur kalmıştır. Bombalardan ve kara operasyonlarından sağ kurtulan çocukların çoğu, insani yardımın silah olarak kullanılmaya devam edilmesi halinde kıtlık, susuzluk ve hastalıktan öleceklerdir. Ayrıca, uzun vadeli ciddi zihinsel sağlık etkileriyle de mücadele etmek zorunda kalacaklardır.

Uluslararası Tepki ve İsrail'in Kara Listeye Eklenmesi

BM'nin, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce sivili öldüren İsrail'i 'çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülke ve gruplar listesine' eklediği bildirilmiştir. Listede, İsrail devletinin adı yerine 'İsrail ordusu' olarak tanımlanacağı tahmin edilmektedir. BM Genel Sekreteri António Guterres'in bu adımdan vazgeçme çağrıları başarısız olmuş ve İsrail'in kara listede yer alacağı belirtilmiştir.

UNICEF'in Durum Raporu ve Çocukların İhtiyaçları

UNICEF, Gazze'de evlerinden koparılmış, sıkışık barınaklara sığınan yaklaşık 1 milyon çocuğun hayatının risk altında olduğunu bildirmiştir. Susuzluk, çocuklarda artan ishal vakaları ve bulaşıcı hastalıklar, hamile ve emziren anneler ile iki yaş altı çocuklarda artan akut yetersiz beslenme ölüm riskini artırmaktadır. UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, "200 günden fazla süren savaş, çocukların hayatlarında hayal edilemeyecek kadar büyük bir hasara yol açtı" diyerek durumu özetlemiştir. Gazze'de yaklaşık 65.000 çocuğun çeşitli fiziksel ve zihinsel engellerle mücadele ettiği, 2 yaşın altındaki yaklaşık 8.000 çocuğun akut yetersiz beslenme yaşadığı ve 5 yaşın altındaki yaklaşık 175.000 çocuğun bulaşıcı hastalıklardan etkilendiği tahmin edilmektedir. Bu çocukların neredeyse tamamı ruh sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyaç duymaktadır.” Açıklamasını yapmıştır. Gazze çocuklar için en güvensiz bölgelerden biri haline gelmiştir. Savunmasız durumdaki çocuklar kaldıramayacakları şeylerle mücadele etmektedir.

Değerlendirme

Çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların durumu, uluslararası toplumun acil müdahalesini gerektiren kritik bir insani krizdir. Yaklaşık 200 milyon çocuk, dünyanın en ölümcül savaş bölgelerinde yaşamaktadır ve bu rakam son on yılın en yüksek seviyesindedir. Gazze'deki çocukların durumu, uluslararası örgütleri alarm seviyesine getirmiş ve bu bölgedeki çocuklar için özel bir dikkat gerektirmiştir.

Savaş yaşanan bölgelerde en savunmasız gruplardan biri olan çocuklar, öldürülme, yaralanma, silah altına alınma, kaçırılma ve cinsel şiddet gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Gazze'deki mevcut durum, insani yardımın yetersizliği ve devam eden çatışmalar nedeniyle özellikle ağırlaşmıştır. Birleşmiş Milletler'in raporları, Gazze'deki çocukların büyük çoğunluğunun gıda yoksulluğu, susuzluk ve hastalık gibi ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Uluslararası toplumun bu krize daha etkili bir şekilde yanıt vermesi gerekmektedir. İsrail'in 'çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülke ve gruplar listesine' eklenmesi, bu konuda uluslararası farkındalığı artırabilir ve sorumlulukların daha net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olabilir. Ancak bu durumun sahadaki çocuklar için somut iyileştirmelere dönüşmesi için daha fazla çaba sarf edilmelidir.