TÜRKSAM’da Staj ve Eğitim Programı Başvuruları Başladı

01.09.2022

BAŞVUR
DUYURULAR
Heybeliada Ruhban Okulu Açılamaz

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ikinci gününde, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret etti. Çipras’ın ziyaretine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın refakat etti. Çipras ve İbrahim Kalın’ı Heybeliada Ruhban Okulu’nun kapısında Sözde Bursa Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun Müdürü Elpidopforos Lambriniadis ile diğer metropolitler karşıladı. Çipras, din adamlarıyla birlikte okulun kilisesine gitti ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine katıldı.

Ayin sonrasında Ruhban Okulu gezildi. Okulda çekilen fotoğrafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Sözde Bursa Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Müdürü Elpidophoros Lambriniadis  aynı fotoğraf karesinde görüntülendi. Okulda çekilen fotoğraf, Sözde Bursa Metropolitliği’nin, T.C Cumhurbaşkanlığı tarafından tanındığını ve Anayasa’nın ihlal edildiğini gösteren somut bir belgedir.

Lozan Antlaşması’nın 14. Maddesi ve Türk ve Rum Ahalinin Değişimi Sözleşmesi’ne göre İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki tüm Rumlar mübadeleye tabi tutuldu ve tüm dini örgütler lağvedildi. Fener Rum Patrikhanesi, İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada dışında hiçbir yerde kilise ve/veya dini örgüt açamaz. Ancak Fener Rum Patrikhanesi, 2004 yılında İznik ve Bursa’da, 2016 yılında da İzmir’de metropolitlik açtı. Patrikhane ve Patrik Bartholomeos Lozan Antlaşması’nı ve Anayasa’nın 90. Maddesini ihlal ederek TCK 309’da tanımlanan Anayasayı İhlal suçunu işledi.

 

Sözde Metropolitlikler Zımnen ve Hukuken Tanındı

Rum Patrikhanesi’nin açtığı gayri meşru Metropolitliklere karşı bu güne kadar hiçbir müdahalede bulunulmadı. Şimdi de temsilcisini Heybeliada Ruhban Okuluna göndermek suretiyle sözde Bursa Metropolitliği de zımnen ve hukuken tanınmış oldu. 4 bin Türk soydaşımızın yaşadığı Rodos Adası’nda 1972 yılından beri müftü yok. Yunanistan’da Batı Trakya dışında, Selanik, Atina, Larissa ve diğer şehirlerde müftülük yok.

Türkiye’de, Rum cemaatinin olmadığı yerlerde Metropolitlikler açılırken, 4 bin Türk Soydaşımızın yaşadığı Rodos Adası’nda yıllardır müftü bulunmuyor.

Elpidophoros Lambriniadis Kimdir?

Heybeliada Ruhban Okulu’nun kapısında Çipras ve İbrahim Kalın’ı karşılayan Elpidophoros Lambriniadis’in özgeçmişi Fener Rum Patrikhanesi’nin internet sitesinde yayımlanmış. Din eğitimini Selanik’teki Aristotle Üniversitesi’nin Teoloji Fakültesi’nde alan Lambriniadis, fakülteden 1991 yılında mezun olmuş. Lambriniadis, Mart 2011’de, Rum cemaatin olmadığı Bursa’ya metropolit olarak atandı. Lambriniadis’in ilk icraati, Yunanca ve İngilizce broşürler bastırarak Bizans dönemi Bursa haritası yayınlamak oldu. Lambriniadis’in, Türk topraklarında Bizans Devleti kurulması için görevli olduğu açıkça görülüyor. Lambriniadis’e ve Fener Rum Patrikhanesi’nin yasa dışı faaliyetlerine bugüne kadar ses çıkarmayan Tayyip Erdoğan da saklamadan gizlemeden göstere göstere Türk topraklarında Bizans Devleti’ni kuruyor.

Batı Trakya’da İlahiyat Fakültesi Kurulmadan Heybeliada’da Ruhban Okulu Açılamaz

Anayasa Mahkemesi, 1971 yılında Türkiye’deki tüm özel okulların kapatılmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararı üzerine hemen 1472 sayılı intibak yasası çıkarıldı. Bu yasaya göre gerekli koşulları yerine getiren Özel Yüksek Okullar kısa zamanda üniversite bünyesi içinde yer aldı.

Bakanlık, Teoloji Bölümü için yapılacak işlem içinde, o tarihte kuruluşunda ilahiyat fakültesi  bulunan tek üniversite konumundaki Ankara Üniversitesi’nden karar istedi. Üniversite Senatosu, Teoloji Bölümü’nün liseye dayalı dört yıllık bir yüksekokul olduğunu teyit etti ve Lozan Barış Antlaşması Md. 40’ın “eşit haklardan yararlanma” hükmüne dayanarak bu okulun da üniversiteye bağlanmasına karar verdi. Ancak Teoloji bölümü üniversiteye bağlanma kararına karşı çıkarak bu kararı benimsemedi ve okulu kapattı. Görüldüğü gibi Ruhban Okulu’nu kapatan Anayasa Mahkemesi veya bakanlık değil, üniversite senatosu kararını benimsemeyen Patrikhane’dir.

Ortodoksluğun kalesi olan Yunanistan’da dahi tüm dini okullar Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na bağlı bulunmasına ve kiliseye bağlı dini okul bulunmamasına rağmen Patrikhane okulun, Heybeliada Ruhban Okulu’nda ve devlet denetiminde olmaksızın açılması için özel bir çaba sarf ediyor.

Batı Trakya’da müftülük sorununun çözülmesine bağlı olarak Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılacağı sinyalini verildi. Ancak, hatırlatmak gerekir ki; Lozan Antlaşması madde 40 ve 45 ile Anayasa’nın 90. maddesine göre Batı Trakya’da İlahiyat Fakültesi açılmadan Heybeliada’da Ruhban Okulu açılamaz.