TÜRKSAM’da Staj ve Eğitim Programı Başvuruları Başladı

01.09.2022

BAŞVUR
DUYURULAR
İşgalci Yunan Savunma Bakanı Apostolakis Haddini Bilmelidir!

Yunanistan’ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis Türkiye’yi tehdit etti. Apostolakis, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Ege’nin karşı kıyısına bir mesaj gönderiyorum. Çatışma yolu da var, iş birliği yolu da. Türkiye ile ilişkilerimizde kırmızı çizgimiz, uluslararası hukuka saygıdır” dedi. İşgalci Apostolakis’in küstah bir şekilde konuşmaya hakkı yoktur, haddine de değildir. Genelkurmay Başkanlığı’ndan emekliye ayrılarak Savunma Bakanlığı’na getirilen Apostolakis’in icraatlarına baktığımızda uluslararası hukuku bizzat kendisinin ve Yunanistan’ın ihlal ettiği açıkça görülmektedir.

2013-2015 Yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Apostolakis;

– 6 Mart 2015’de Aydın Eşek Adası’na gelerek Türk karasularını ihlal etti.

– 6 Ağustos 2015’de Aydın Bulamaç Adası’na gelerek egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı.

15 Eylül 2015’de Genelkurmay Başkanlığına atanan Apostolakis;

– 14 Nisan 2016’da, İzmir Koyun Adası’nda icra edilen hava savunma tatbikatına katıldı.

– 20 Nisan 2016’da, F-16 savaş uçağı ile Türk hava sahasında uçtu. Aydın Eşek Adası ve Aydın Bulamaç Adası’nın üzerinden uçarak Türk hava sahasını 6 mil ihlal etti.

– 5 Şubat 2018’de, Mirage 2000 – 5 Savaş Uçağı ile Kardak Kayalıkları’nın üzerinde alçak irtifada uçtu ve Kardak Kayalıkları’na sanal hava taarruzu yaptı. Türk hava sahasını 6 mil ihlal etti.

– 17 Aralık 2018’de, İzmir Koyun Adası’na gelerek egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı.

Yunanistan, Uluslarası Antlaşmaları Ve Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor!

Uluslararası hukukun asıl kaynağı uluslararası antlaşmalardır. Yunanistan, başta 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması olmak üzere uluslararası antlaşmaları ve uluslararası hukuku ihlal ediyor. Türkiye, 1923 Lozan Antlaşması’nın 15. maddesi ile İtalyan işgali altında olan toplam 14 ada üzerindeki haklarından İtalya yararına vazgeçmiştir. 15. maddeye ek olarak konulan 2 no.lu haritada da, yazılı metinde sayılan toplam 14 adanın isimlerinin altı kırmızı çizgi ile çizilmiştir.

Lozan Antlaşması’nda verilmeyen ve haritada altı kırmızı çizgi ile çizilmeyen 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı 2004 yılında Yunanistan tarafından işgal edilmiştir.

Lozan Antlaşması’na taraf olan İngiltere tarafından 1939 yılında çizilen haritada, Yunanistan’ın işgal ettiği adaların 12 ada deniz sınırları dışında ve Türk adaları olduğu açıkça gösterilmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra 1947 Paris Antlaşması ile İtalya, 12 Ada, Rodos ve Meis olmak üzere toplam 14 adanın egemenliğini Yunanistan’a devretti. Halihazırda Yunan işgali altında olan 18 Türk adası ve 1 Türk Kayalığı, 1923 Lozan Antlaşması ile İtalya’ya verilmedi ve 1947 Paris Antlaşması ile egemenliği Yunanistan’a devredilmedi.

Paris Antlaşması’na taraf olan ABD tarafından 1957 yılında çizilen haritada, Yunanistan’ın işgal ettiği adaların 12 ada deniz sınırları dışında ve Türk adaları olduğu açıkça gösterilmiştir. Mevcut durum itibarı ile 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığını işgal eden Yunanistan, 12 Ada                   (Dodecanese) bölgesindeki ada sayısını 14’den 32’ye çıkarmıştır. Yunanistan 1923 Lozan Antlaşması ile 1947 Paris Antlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal etmiştir.

Girit Adası’nın Dörtte Üçü İle Etrafındaki Adalar Türkiye Cumhuriyeti’ne Aittir!

30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması’nın 4. Maddesi ve 1923 Lozan Antlaşması’nın 12.Maddesi ile Yunanistan’a Girit Adası’nın sadece dörtte biri verilmiş Girit Adası’nın etrafındaki 14 ada ile adacık ve kayalıklar Türk egemenliğinde kalmıştır. Lozan Antlaşması’ndan sonraki süreçte Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Girit Adası üzerindeki haklarından fiilen feragat etmiş ve anılan haklar aslına rücu olarak Türk toprağı olmuştur. Mevcut durum itibarıyla Girit Adası’nın dörtte üçü ve adanın etrafındaki 14 ada ile adacık ve kayalıklar Türk egemenliğindedir. Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Girit Adası’nın Rethimno bölgesinde doğmuştur. Apostolakis’in doğduğu Rethimno bölgesi Türk toprağıdır.

Adaların Silahlandırılması Uluslararası Hukukun İhlalidir!

Yunanistan, sadece kullanma hakkı verilen Kuzey Ege adaları ile 12 Ada bölgesindeki adaları 1960’lı yılların başından itibaren silahlandırmıştır. Yunanistan açık bir şekilde 1923 Lozan Antlaşması’nın 12 ve 13. maddesi ile 1947 Paris Antlaşması’nın 14. maddesini ihlal etmiştir.

Yunanistan Uluslararası Antlaşmalara ve Uluslararası Hukuka Saygı Göstermelidir

Yunanistan’ın Türkiye ile olan ilişkilerini düzeltmesi kendi menfaatinedir. Bu bağlamda Yunanistan;

– İşgal ettiği 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığını boşaltarak Türkiye’ye teslim etmelidir.

– Adaları silahlandırmak suretiyle kullanma hakkını kaybettiği Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara ve Bozbaba adalarını boşaltarak Türkiye’ye teslim etmelidir.

– Taşoz Adası Türk karasularında yaptığı petrol hırsızlığını durdurmalı ve daha önce elde ettiği geliri Türkiye’ye vermelidir.

– 12 Ada bölgesini askerden arındırmalıdır.

– Girit Adası’nın Türk bölgesinde kalan Heraklion Hava Üssü dahil olmak üzere bütün askeri birliklerini ve 1999 yılında adanın Türk bölgesine yerleştirdiği S-300 hava savunma füze bataryalarını da derhal tahliye etmeli ve Girit Adası’nın dörtte üçü ile etrafındaki adaları boşaltarak Türkiye’ye teslim etmelidir.

– Girit adası güneyinde Türk kıta sahanlığındaki parsellerin satışını durdurmalıdır.