Kurumumuz Bünyesinde Stajyer Alınacaktır.

13 Şubat 2023

Staj Başvurusu
Kurumumuz Bünyesinde Grafik Tasarım Uzmanı Alınacaktır!

13 Mart 2023

İş Başvurusu
DUYURULAR
Kadınlarımızın Siyasette ‘Kota’ ve‘Samimiyet’ Sınavı!

Günümüzde birçok ülkede kadınların daha aktif ve yüksek sayıda siyasete katılımının sağlanması konusunda kota uygulaması bulunmaktadır. Kadın kotasını savunanlar bu uygulama sayesinde kadınların siyasetteki yetersiz temsiliyetinin ortadan kaldırılarak bu sayede kadın erkek eşitliğinin sağlanacağına inanmaktadır…

Bu bağlamda ülkemizde de 2015 yılında Siyasal Partiler Yasası’nda yapılan yeni düzenlemeler ile partilere bundan böyle seçimlerde adaylarını belirlerken en az %30 oranında kadın aday belirleme zorunluluğu getirildi. Şahsen Kıbrıs Türk kadınının siyasetteki temsiliyetinin dayatma ve doğal olmayan yöntemlerle arzu edilen seviyede artacağına pek inancım yoktur.

Kıbrıs Türk kadının her alanda olduğu gibi siyasette de daha büyük başarılara imza atacağına olan inancım tamdır. Lakin bunun yapay yöntemler yerine tamamen doğal süreçlerin ardından kadınlarımızın kendi mücadeleleri sonucunda olması gerektiğini düşünmekteyim. 

Kota uygulaması korumacılıktır. Kıbrıs Türk kadınının ne siyasette ne de hayatın başka bir alanında bana göre korumacılığa ihtiyacı yoktur. Kadınlarımızın siyasette aktif olarak yer alma ya da yer almama durumu tamamen arz talep durumudur. Eğer Kıbrıs Türk kadını bugüne kadar gerçek anlamda siyasette temsiliyet bakımdan daha üst sayıda yer almayı istemiş olsa idi inanın bunu çok rahatlıkla başarabilirdi. Kıbrıs Türk kadınının bu anlamda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu düşünmekteyim.

Siyasette başarı esastır. Siyasette mücadele edilmeden, dirsek çürütüp, bedel ödenmeden başarı kazanılmaz. Bu bağlamda siyasette başarılı olmak isteyen her kadının yıllar içerisinde muhakkak üyesi oldukları partinin köy örgütlerinde, ilçe yönetimlerinde ve gençlik kolları ile parti meclisinde görev yapması çok önemlidir.

Tabanın, dolayısı ile üyelerin desteğini almayan kadın siyasetçinin siyasette başarılı olması pek mümkün değildir. Kadınlarımızın siyasette başarılı olabilmeleri için öncelikle destekledikleri partilerde üye olması gerekmektedir. Üyenin dolayısı ile tabanın ve de dolayısı ile halkın desteğini alan kadınlarımızın inanın kota uygulaması sayesinde kazandıkları korumacılığa asla ihtiyaçları kalmaz.

Siyasi bilgi birikimi ve tecrübeleri sınırlı şekilde bulunan kişilerin siyasette başarı yakalaması ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmesi de çok kolay değildir. Yine bu bağlamda siyasette başarılı olmak isteyen kişilerin parti içerisinde aktif olmasının yanında toplumsal duyarlığının yüksek olması, sivil toplum örgütleri ve sendikalar içerisinde de aktif şekilde çalışmalar yapmasının da ayrıca önemli olduğunu da unutmamak gerek. Siyasette başarılı olmak isteyen kadınlarımız halkla her zaman için iç içe olmalıdır. Toplumsal sorunların ortadan kaldırılması yönünde çalışmaları olması gerekir. 

Kadınlarımızın siyasette arzu edilen oranda temsil edilememesinin gerçek sebebi bence yine kadınlarımızın kendi elindedir. Eğitim anlamında ülkemizdeki kadınlarımıza bakacak olursak lise, üniversite ve akademik alanda birçok ülkeye oranla üst sıralarda bir başarıya sahip oldukları rahatlıkla görülebilir. İş hayatından, kamuya, özel sektörden yargıya kadar daha birçok alanda kadınlarımızın çok üst seviyelerde görevler alarak görevlerini layığı ile en iyi şekilde yerine getirdiklerini biliyor ve görüyoruz. Nüfusumuzun yarısından fazlası kadınlardan meydana gelmektedir. Sadece kadın seçmenler kadın adaylara oy verecek olsa dahi mecliste milletvekillerinin en az yarısının kadın olması gerekmez mi?

Sonuç olarak, zorlama ve dayatma yöntemler ile kadın temsiliyetinin artırılması için Siyasal Partiler Yasası’nda yapılan değişikliğin sonuçlarını önümüzdeki 7 Ocak seçimlerinde hep birlikte göreceğiz. Yine bu bağlamda kadınlarımızın kadın adayları destekleme samimiyet durumu da yine bu seçimlerde ortaya çıkacak. Kıbrıs Türk kadını gerçekten siyasette temsiliyet bakımdan daha üst sayıda olmayı istiyor ise bunu 7 Ocak seçimlerinde ortaya koymalıdır. Bu nedenle de yazımın başlığını ‘kadınlarımızın siyasette ‘kota’ ve ‘samimiyet’ sınavı’ olarak seçtim…

(Bu yazı 10 Kasım 2017 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde yayınlandı.)