TÜRKSAM’da Staj ve Eğitim Programı Başvuruları Başladı

01.09.2022

BAŞVUR
Kurumumuz Bünyesinde Araştırma Asistanı Alınacaktır

BAŞVUR
TÜRKSAM Burslu Uzman Yetiştirme Programı

BAŞVUR
DUYURULAR
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün Gümülcine Toplantısı

Yunanistan'ın Gümülcine Kentinde Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 12. toplantısı yapılmıştır. KEİ, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bölge ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini artırmayı hedeflemiş ve dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın aktif girişimleri sonucu kurulmuş bir bölgesel işbirliği örgütüdür. Ancak zaman içinde bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan gelişmeler sonucunda KEİ fazla bir yaşam şansı bulamamış ve “danışma” nitelikli toplantılar yapan bir örgüt haline dönüşmüştür. KEİ daha çok Türkiye’nin öncülük yaptığı bir bölgesel ekonomik işbirliği girişimidir. Örgütün işlemesinde ve yaşamasında Ankara’nın önemli bir rolü bulunmaktadır.

KEİ, doğuda Japon Denizi’nden batıda Baltık Denizi’ne, kuzeyde Kuzey Buz Denizi’nden güneyde Akdeniz’e kadar 19 milyon km2’lik bir alanı kapsamaktadır. KEİ bölgesi yıllık 309 milyar dolarlık dış ticaret kapasitesi ve 327 milyon üretici ve tüketici nüfusa sahiptir. Ayrıca bu bölge Körfez Bölgesinden sonra en geniş petrol ve doğal gaz kaynağına sahiptir.

Gümilcine’de yapılan Dışişleri Bakanları Konseyi, örgütün en yüksek karar alma organıdır. Altı ayda bir olmak üzere, yılda iki defa, mutabakat sağlanan yerde toplanmaktadır. İlk iki dönem başkanlığını Türkiye yapmıştır. Daha sonraki başkanlıklar ise alfabetik sıraya göre belirlenmektedir. Dışişleri Bakanları Konseyi, KEİ’nin işleyişi, alt organların kurulması, çalışmalarının yönlendirilmesi ve kararların değerlendirilmesi, gözlemci statüsü tanınması ile ilgili kararların alınması, iç tüzüğün kabul ve değiştirilmesi konularında yetkilidir. Aksine karar alınmadıkça oturumları kapalıdır.

Gümülcine’de yapılan KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 12. toplantısında KEİ konusu üstüne fikir teatisinde bulunulmuştur. Yanısıra; yıl içinde ulaştırma, enerji, turizm, içişleri ve adalet bakanları arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ve özel toplantıların sonuçları değerlendirilmiştir. Gümilcine toplantısının en önemli sonuçlarından birisi; Hazar petrolünün taşınması ve yeni petrol boru hatları için büyük enerji şebekeleri meydana getirilmesine, Karadeniz ve Hazar bölgesi ülkeleri ile Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin ortaklaşa katılmaları gerektiği hususunda anlaşmaya varılması olmuştur. Toplantıda ayrıca, Karadeniz Boğazlarını dolanacak alternatif taşıma güzergahları konusunda arayışlar yapılması gereğine de özel önem gösterilmiştir.

KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 12. toplantısına Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Moldavya, Romanya, Sırbistan-Karadağ ve Ukrayna heyetleri katılmışlardır.

22 Nisan 2005 tarihinde Moldova’nın Başkenti Kişinyev’de yapılan ve “Baltıklardan Karadeniz'e kadar” sloganıyla toplanan GUAM ülkeleri zirvesinden sonra KEİ’nin işlevselliğinin ve durumunun bundan sonra daha fazla tartışılması beklenmektedir.