TÜRKSAM’da Staj ve Eğitim Programı Başvuruları Başladı

01.09.2022

BAŞVUR
DUYURULAR
Makedonya Yerel Seçimlerinde Türk Demokratik Partisi’nin Zaferi

Makedonya’da 15 Ekim’de yapılan yerel seçimlerde sandıktan çıkan sonuçlar hiç şüphe yok ki, Türk Demokratik Partisi (TDP) açısından oldukça memnuniyet verici oldu. Zira, yapılan ilk açıklamalara göre TDP, seçimlerden 26 belediye meclis üyesi çıkarmayı başardı.

Öte yandan, ülkede yapılan seçimlerin barış içerisinde ve hür bir ortamda icra edilmiş olması TDP için olduğu kadar Makedon siyaseti açısından da büyük bir kazanım olarak görülmelidir. Son dönemlerde oldukça kırılgan bir profil çizen ve Arnavut-Makedon milliyetçiliklerinin çatışmasına sahne olan Makedon siyaseti de bu yerel seçimlerle beraber politik uzlaşma kültürü açısından önemli bir sınav vermiş oldu.

Beklenildiği üzere, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından TDP yine en büyük başarısını, partinin kalesi olarak nitelendirilen Merkez Jupa’da kazandı. Lakin günümüzde Merkez Jupa’nın demografik yapısına bakıldığında belediyenin nüfusunun yalnızca 6.500 olduğu görülmektedir. Bunun yanında bu nüfusun da yaklaşık olarak yüzde 75’i Türklerden oluşmaktadır. Son dönemde beldedeki ekonomik şartlardan şikayetçi olan Makedonların önemli bir kısmının beldeyi terk ettiği bilinmektedir.

Bu durum ise Makedonya’daki etnik çatışmalarının ekonomik kökenlerini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Öncelikle, 2001 yılında imza edilen Ohri Çerçeve Antlaşması’nın kapsamının sadece Makedonlar ve Arnavutlarla sınırlı bırakılmaması ve antlaşmanın ülkede yaşayan tüm etnik gruplar için temel bir referans kaynağı olması gerekmektedir. İkinci olarak ise, ülkenin nispeten az gelişmiş bölgelerindeki nüfusun büyük oranda Türk ve Arnavutlardan ibaret olması aslında Makedon siyasetindeki salt etnik ve politik gibi görünen çatışmaların temel sebebinin keskin ekonomik gelişmişlik farklılığı olduğunu ispatlamaktadır.

Her ne kadar ülkede geçtiğimiz haftalarda yapılan yerel seçimler hür ve demokratik bir ortamda icra edilmiş olsa da Makedonya’da gelecek dönemlerde demokrasinin konsolidasyonunu ve işlerliğini belirleyecek temel faktör ülkedeki etnik tabanlı ekonomik gelişmişlik farkını ortadan kaldıracak önlemlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi olacaktır.