TÜRKSAM’da Staj ve Eğitim Programı Başvuruları Başladı

01.09.2022

BAŞVUR
DUYURULAR
Rusya’da Yabancı Düşmanlığı

Her yıl 20 ve 21 Nisan tarihleri Rusya'da yaşayan yabancılar için her geçen gün daha korkulu ve tehlikeli olmaya devam etmektedir. Bir kısım Rus gençleri tarafından Hitlerin doğum günü olarak kutlanan bu tarihlerde, Rusça’da “skinhed”,Türkçede “dazlak” olarak bilinen gençler tarafından bu ülkede yaşayan yabancılara karşı çeşitli saldırılar düzenlenmektedir. Özellikle Kafkasyalı ve Afrika kökenlilere karşı düzenlenen saldırılarda can kaybı ve yaralanmalara da rastlanmaktadır. Saldırıların zaman zaman çok milletli Rusya Federasyonu’nda Rus olmayan diğer milletlere karşı da yapılıyor olması Rusya’nın uluslararası arenada görünümüne zarar verdiği gibi ülkenin birliği konusunun da bu kesim arasında sorgulanmasına sebep olmaktadır.

Özellikle Almanya’daki faşist neo nazilerden etkilenen, kafalarını kazıtan Rus milliyetçiler, Alman faşist lider Hitler’in doğum gününü büyük ve  kanlı eylemlerle kutlamaktadırlar. Özellikle gruplar halinde metrolarda yabancılara saldıran, pazarlarda başta Azeriler ve Tacikler olmak üzere  “esmer tenli” ırklara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştiren bu kesimlerin güvenlik organlarının bütün çabalarına karşın eylemlerini sürdürüyor olmaları, durumun ciddiyeti konusunda fikir sahibi olunmasını sağlamaktadır.

Her ne kadar Rus yetkililer dazlaklar sorununun abartıldığını ve tüm ülkelerde benzer sorunlar olduğunu savunsalar da, insan hakları örgütleri farklı düşünmektedirler. Bu örgütlere ve istatistiklere göre sorun işsizlik, düşük ücretler ve gençlerin gelecekten bir şey beklememesinden kaynaklanmakta ve her geçen yıl dazlak örgütlerin sayısı artmaktadır.

Rusya İnsan Hakları Bürosu ülkedeki dazlakların sayısını 50 bin olarak açıklamıştır. Aynı büronun açıklamasına göre ülkede bu tür örgütlerin resmi olarak kaydedilmeleri mümkün olmadığı için, aslında üye sayısının tam olarak bilinmediğini de açıklamıştır. Zira, gerçek sayının açıklananın çok üzerinde olması da muhtemel sayılmaktadır. Büronun açıklamalarına göre sadece dazlakların sayısında antisemitist yayınlarda da ciddi artış gözlenmektedir. Büro raporuna göre 2005 yılının ilk üç ayında bu alanda çıkan yayınların sayısı önceki yıla göre en az yüzde 50 artmıştır.

Ülkede diğer zamanlarda da yabancı öğrencilerin bu tür saldırılara maruz kalması sebebiyle Moskova`da akredite büyükelçiliklerin temsilcileri, Rusya Dışişleri Bakanı ile bir görüşme dahi yapmışlardır. Neo–nazi grupların yabancılara saldırılarının ve yetkililerin saldırganlara karşı tavırsız kalması hususunun görüşüldüğü bu toplantıdan önemli bir netice çıkmamıştır.

Rusya’da gençler arasında giderek daha popüler hale gelen yabancı düşmanlığı sadece “esmer tenliler” ile sınırlı kalmamakta, Yahudilere karşı da tepkilerin giderek artmasına sebep olmaktadır. (ASAM)