Kurumumuz Bünyesinde Stajyer Alınacaktır.

13 Şubat 2023

Staj Başvurusu
Kurumumuz Bünyesinde Grafik Tasarım Uzmanı Alınacaktır!

13 Mart 2023

İş Başvurusu
DUYURULAR
Ülkelere Göre Kayıt Dışı Ekonominin Milli Gelire Oranı

Kayıt dışı ekonomi, devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enformel ekonomi, yasa dışı ekonomi, gayri resmî ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır. Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH hesaplamalarına yansımayan alanları kapsadığı kabul edilmektedir.

Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkışındaki en temel sebep; insan ihtiyaçlarının sınırsız olması ve bunu karşılayacak kaynakların kıtlığıdır. İnsanlar kazandıkları parayı devletle paylaşmak yerine daha çok harcama ya da tasarruf yapmayı yeğlerler. Çünkü kayıt içine girdikçe vergi yükü artacağı veya başlayacağı için harcamaları veya tasarrufları azalacaktır. Bu durum kişinin marjinal tüketim ve tasarruf eğilimlerine göre de değişiklik gösterecektir.

 

Türkiye'de kayıt dışı ekonomiye yönelimin bu kadar fazla olmasının nedeni ise; gelir dağılımındaki adaletsizlik yüzünden insanların gelirlerini arttırma istekleridir. Gelirden yeteri kadar pay alamadığını düşünen kesim, yaptığı faaliyetlerin tamamını ya da bir kısmını vergi dışında tutarak veya ek işlerde kayıtsız çalışarak gelirini arttırmaya çalışır.

Avrupa Parlamentosu’nun kayıt dışı ekonomilerin milli gelire oranı raporuna göre Türkiye, Bulgaristan’ın ardından %32,9 ile ikinci sırada yer alıyor.