Kurumumuz Bünyesinde Stajyer Alınacaktır.

13 Şubat 2023

Staj Başvurusu
Kurumumuz Bünyesinde Grafik Tasarım Uzmanı Alınacaktır!

13 Mart 2023

İş Başvurusu
DUYURULAR
Dünyanın En Baskın ve Karbon Yoğunluklu Enerji Kaynağı Kömür

Dünyanın En Baskın ve Karbon Yoğunluklu Enerji Kaynağı Kömür

09 Ocak 2024

Türksam

Kömür, fosil yakıtlardan biri olarak bilinir ve dünya genelinde enerji üretiminde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kömür, bitki ve organik madde kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca yüksek basınç ve sıcaklık altında fosilleşmesiyle oluşan bir kaynaktır. Dünya genelinde enerji üretiminde önemli bi...


Su Altyapı Finansmanı

Su Altyapı Finansmanı

08 Ocak 2024

Türksam

Su insanlar için hayati öneme sahip bir doğal kaynaktır. Bu sebeple su Güvenlik, ülkelerin uzun vadeli başarıları için merkezi öneme sahiptir. Su alt yapı finansmanı, su tesisatı, arıtma sistemleri ve su kaynakları gibi su altyapı projelerinin planlanması, geliştirilmesi, inşa edilmesi ve bakımı için gereken mali kayna...


BRICS'in Üyeleri Artıyor

BRICS'in Üyeleri Artıyor

04 Ocak 2024

Türksam

BRIC, 2001 yılında ekonomik büyüklük, nüfus ve potansiyel ekonomik güçleri nedeniyle dikkat çeken dört büyük yükselen ekonomiyi temsil eden bir terimdir. BRIC kavramı Brezilya (B), Rusya (R), Hindistan (I) ve Çin (C) ülkelerini içerir. Bu dört ülke, dünya ekonomisinde önemli ...


BRICS

Japonya'yı Sarsan Büyük Depremler

Japonya'yı Sarsan Büyük Depremler

Türksam

Japonya, dünya genelinde deprem aktivitesinin yüksek olduğu bir bölgede bulunan bir ülkedir. Japonya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle karşılaşır. Pasifik Ateş Çemberi, Pasifik Okyanusu'nun çevresinde bir dizi aktif tektonik plakanın bulunduğu bir alanı ifade eder. Bu pla...


Japonya

Antibiyotik Pazarının Hakimi Çin

Antibiyotik Pazarının Hakimi Çin

02 Ocak 2024

Türksam

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek veya önlemek için kullanılan önemli ilaçlar olması sebebiyle, dünyadaki antibiyotik pazarı geniş ve önemli bir sektörtür. Toplam küresel antibiyotik ihracat değerinin ülkelere göre dağılımına bakıldığında Çin'i birinci sırada gör&uu...


Çin

AB Araçlar için Alternatif Yakıt Altyapısı Düzenliyor

AB Araçlar için Alternatif Yakıt Altyapısı Düzenliyor

29 Aralık 2023

Türksam

AB Araçlar için Alternatif Yakıt Altyapısı Düzenliyor

Avrupa Birliği (AB) 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak için ulaşımda fosil yakıt kullanımının azaltılması yönünde çalışmalarına devam ediyor. Bu hedefe ulaşmak için, AB'de arabalar, uçaklar ve gemiler iç...


Avrupa Birliği

Nobel Ödülü Kazanan Ülkeler (İlk 10)

Nobel Ödülü Kazanan Ülkeler (İlk 10)

28 Aralık 2023

Türksam

 

Nobel Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine kurulan Nobel Vakfı tarafından her yıl verilen bir ödüldür. Alfred Nobel, 1895 yılında vefat ettiğinde, büyük bir endüstrici ve mucit olarak edindiği servetin bir kısmını çeşitli alanlarda verilecek beş ayrı ödül için kulla...


Nobel Ödülü

Uluslararası Turizm Pandemi Öncesi Seviyelere Yaklaşıyor

Uluslararası Turizm Pandemi Öncesi Seviyelere Yaklaşıyor

27 Aralık 2023

Türksam

Covid-19 salgını ile birlikte  dünya içine kapanık bir sürecin içerisine girmiş, arz-talep dengeleri değişmiş, salgın sürecinin sıkı tedbirlerinin nihai sonucu olarak, tedarik zincirini ve birçok sektörü negatif yönde etkilemiştir. Salgın döneminin en fazla etkilendiği alanlarda biri turizm sektör...


Pandemi,Covid-19