TÜRKSAM’da Staj ve Eğitim Programı Başvuruları Başladı

27.10.2022

BAŞVUR
Kurumumuz Bünyesinde Araştırma Asistanı Alınacaktır

21.09.2022

BAŞVUR
TÜRKSAM Burslu Uzman Yetiştirme Programı

27.10.2022

BAŞVUR
DUYURULAR
Avrupa Birliği’ne Bir Adım Kala Bosna-Hersek

Avrupa Birliği’ne Bir Adım Kala Bosna-Hersek

10 Aralık 2020

Dr. Anıl Güzelipek

Hafta içerisinde Saraybosna-Brüksel hattından gelen haber uluslararası kamuoyunun dikkatinin yeniden Balkanlar’a yönelmesini sağladı. Medyada Bosna-Hersek’in AB üyesi olduğuna ilişkin yaşanan bilgi kirliliğinin aksine sadece, Bosna-Hersek’in AB’ye yapmış olduğu başvuru kabul edildi ve bundan sonraki süreçt...


Balkanlar’da Etnik Çatışmanın Son Örneği: Makedonya

Balkanlar’da Etnik Çatışmanın Son Örneği: Makedonya

10 Aralık 2020

Dr. Anıl Güzelipek

Uluslararası kamuoyunun dikkati son günlerde tekrardan Ortadoğu’ya dönmüşken 1990’ların Balkanlar’ını hatırlatan tedirgin edici haber Makedonya’nın kuzeyinden geldi. Kumanova şehrinde Makedon güvenlik güçleriyle silahlı Arnavut gruplar arasında cumartesi günü başlayan ve yaklaşık 28 saat sür...


Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Orta Asya Türklerinin İslamiyet’ten önce de kendilerine has hayat tarzlarına uygun bir inançları vardı. Doğayla içi içe yaşayan  Orta Asya Türkleri tabiat ve iklimin olumlu ve olumsuz etkilerine göre yaşam tarzlarını oluşturmuşlar. Bu bölgelerin kışları dondurucu ve fırtınalı, yazları ise sıcak ve ku...


Kırgız, Kazak, Özbek, Karakalpak ve Türkmen Türklerinde “Aldar Köse”

Kırgız, Kazak, Özbek, Karakalpak ve Türkmen Türklerinde “Aldar Köse”

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

ÖZET

Orta Asya Türklerinin zengin bir sözlü edebiyat geleneği vardır.  Bu sözlü edebiyatın en güzel ve en zengin ürünleri; destanlar, masallar, atasözleri ve fıkralardır. Yaşadıkları toplumun kültürel diğerlerine eşit bir anlayışla mizah yapan, halkı güldürü...


ABD’nin Balkan Politikasını Kosova Üzerinden Okumak

ABD’nin Balkan Politikasını Kosova Üzerinden Okumak

10 Aralık 2020

Dr. Anıl Güzelipek

Soğuk Savaş’ın bitiminin ardından şekillenen yeni Balkan “düzensizliği” çok sayıda ulusal ve uluslararası aktörü bölgeye angaje etmiştir. O dönemin Balkan konjonktürü aslına bakılırsa çatışma ve güvensizlikten ibaret bir yapı arz ediyordu; ancak 1990’ların ortalarına gelindiğinde ...


Kırım Sendromu Bosna-Hersek’e mi Taşınıyor?

Kırım Sendromu Bosna-Hersek’e mi Taşınıyor?

10 Aralık 2020

Dr. Volkan İpek

Yugoslavya, Soğuk Savaş sonrası oluşan yeni dünya düzeninde Balkanlar özelinde eksikliği en fazla hissedilen siyasi aktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yugo-nostalgia en çok da Balkanlar’da etnik hareketlilik başladığı dönemlerde yoğun olarak hissedilen ge&ccedi...


Türkiye’nin Maden Potansiyeli: Toryum ve Bor

Türkiye’nin Maden Potansiyeli: Toryum ve Bor

10 Aralık 2020

Gökhan Güler

Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Bu bağlamda Türkiye’de madencilik gelişmiş sanayi kollarından biridir. Türkiye bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Türkiye’nin madenlerinin tamamı henüz belirlenmemiştir. Maden arama çalışmalarının devam etmekte olduğun...


Dünden Bugüne Anadolu’nun Önemi

Dünden Bugüne Anadolu’nun Önemi

10 Aralık 2020

Gökhan Güler

Türk milletinin temeli binlerce yıllık köklü bir tarih, dil, din, kültür, medeniyet ve bunun yanında kadim bir devlet anlayışına dayanmaktadır. Bu bağlamda Türk devlet geleneği binlerce yıllık bilgi birikimi, deneyim ve tecrübelere dayalı köklü bir geleneğe sahiptir.  Türkler dünyaya Orta Asya’dan...


Türkiye, AB ve Rusya’nın Son Süreçteki Doğu Akdeniz Politikası

Türkiye, AB ve Rusya’nın Son Süreçteki Doğu Akdeniz Politikası

10 Aralık 2020

Gökhan Güler

Son dönemde Doğu Akdeniz’de enerji konusunda yeni işbirlikleri geliştirme konusunda yoğun bir hareketlilik söz konusu. İsrail, Yunanistan ve Mısır gibi bölge ülkelerinin yanında ABD ve AB gibi küresel aktörler tarafından Kıbrıs adası ve çevresine ilişkin yoğun enerji diplomasisi yürütülmekte. Doğu Akden...


Doğu Akdeniz ve Ege’deki Gasp ile Çatışma Girişimleri

Doğu Akdeniz ve Ege’deki Gasp ile Çatışma Girişimleri

10 Aralık 2020

Gökhan Güler

Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri nedeniyle Avrupa ülkelerinin Türkiye üzerindeki baskısı artarken, son olarak ortak bir tutum belirleme hazırlığına girdiği belirtilen Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerini askıya alabileceği belirtilmiştir. Türk tarafı Yavuz ve Fatih sondaj g...