Kurumumuz Bünyesinde Stajyer Alınacaktır.

13 Şubat 2023

Staj Başvurusu
Kurumumuz Bünyesinde Grafik Tasarım Uzmanı Alınacaktır!

13 Mart 2023

İş Başvurusu
DUYURULAR
Kırgız, Kazak, Özbek, Karakalpak ve Türkmen Türklerinde “Aldar Köse”

Kırgız, Kazak, Özbek, Karakalpak ve Türkmen Türklerinde “Aldar Köse”

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

ÖZET

Orta Asya Türklerinin zengin bir sözlü edebiyat geleneği vardır.  Bu sözlü edebiyatın en güzel ve en zengin ürünleri; destanlar, masallar, atasözleri ve fıkralardır. Yaşadıkları toplumun kültürel diğerlerine eşit bir anlayışla mizah yapan, halkı güldürü...


ABD’nin Balkan Politikasını Kosova Üzerinden Okumak

ABD’nin Balkan Politikasını Kosova Üzerinden Okumak

10 Aralık 2020

Dr. Anıl Güzelipek

Soğuk Savaş’ın bitiminin ardından şekillenen yeni Balkan “düzensizliği” çok sayıda ulusal ve uluslararası aktörü bölgeye angaje etmiştir. O dönemin Balkan konjonktürü aslına bakılırsa çatışma ve güvensizlikten ibaret bir yapı arz ediyordu; ancak 1990’ların ortalarına gelindiğinde ...


Kırım Sendromu Bosna-Hersek’e mi Taşınıyor?

Kırım Sendromu Bosna-Hersek’e mi Taşınıyor?

10 Aralık 2020

Dr. Volkan İpek

Yugoslavya, Soğuk Savaş sonrası oluşan yeni dünya düzeninde Balkanlar özelinde eksikliği en fazla hissedilen siyasi aktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yugo-nostalgia en çok da Balkanlar’da etnik hareketlilik başladığı dönemlerde yoğun olarak hissedilen ge&ccedi...


Türkiye’nin Maden Potansiyeli: Toryum ve Bor

Türkiye’nin Maden Potansiyeli: Toryum ve Bor

10 Aralık 2020

Gökhan Güler

Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Bu bağlamda Türkiye’de madencilik gelişmiş sanayi kollarından biridir. Türkiye bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Türkiye’nin madenlerinin tamamı henüz belirlenmemiştir. Maden arama çalışmalarının devam etmekte olduğun...


Dünden Bugüne Anadolu’nun Önemi

Dünden Bugüne Anadolu’nun Önemi

10 Aralık 2020

Gökhan Güler

Türk milletinin temeli binlerce yıllık köklü bir tarih, dil, din, kültür, medeniyet ve bunun yanında kadim bir devlet anlayışına dayanmaktadır. Bu bağlamda Türk devlet geleneği binlerce yıllık bilgi birikimi, deneyim ve tecrübelere dayalı köklü bir geleneğe sahiptir.  Türkler dünyaya Orta Asya’dan...


Türkiye, AB ve Rusya’nın Son Süreçteki Doğu Akdeniz Politikası

Türkiye, AB ve Rusya’nın Son Süreçteki Doğu Akdeniz Politikası

10 Aralık 2020

Gökhan Güler

Son dönemde Doğu Akdeniz’de enerji konusunda yeni işbirlikleri geliştirme konusunda yoğun bir hareketlilik söz konusu. İsrail, Yunanistan ve Mısır gibi bölge ülkelerinin yanında ABD ve AB gibi küresel aktörler tarafından Kıbrıs adası ve çevresine ilişkin yoğun enerji diplomasisi yürütülmekte. Doğu Akden...


Doğu Akdeniz ve Ege’deki Gasp ile Çatışma Girişimleri

Doğu Akdeniz ve Ege’deki Gasp ile Çatışma Girişimleri

10 Aralık 2020

Gökhan Güler

Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri nedeniyle Avrupa ülkelerinin Türkiye üzerindeki baskısı artarken, son olarak ortak bir tutum belirleme hazırlığına girdiği belirtilen Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerini askıya alabileceği belirtilmiştir. Türk tarafı Yavuz ve Fatih sondaj g...


KKTC’ye Hava ve Deniz Üssü

KKTC’ye Hava ve Deniz Üssü

10 Aralık 2020

Gökhan Güler

Rumlar 1963’te Kıbrıs Cumhuriyeti’ni nasıl gasp ederek üniter Rum devleti haline dönüştürmüşlerse, günümüzde de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını (aynı şekilde gasp ederek bu duruma meşruiyet kazandırabilme hayali peşine dü...


Kıbrıs Türk Halkı Kimdir?

Kıbrıs Türk Halkı Kimdir?

10 Aralık 2020

Gökhan Güler

İçerisinde bulunduğumuz süreçte Kıbrıs Türkünün kim ve ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini hala daha tam olarak idrak edemeyenler var.

Kıbrıs Türkü, Türk milletinin Kıbrıs adasında yaşamını sürdürmekte olan ayrılmaz bir parçasıdır.

Kıbrıs Türkü, Anadolu&...


Rumlar Ateşle Oynuyor!

Rumlar Ateşle Oynuyor!

10 Aralık 2020

Gökhan Güler

Kıbrıs Cumhuriyeti, Zürih ve Londra’da (1959/1960) imzalanan Garanti ve İttifak Antlaşmalarına dayanılarak Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın garantörlüğü altında kurulabilmiştir. Rumlar, 1 Mayıs 2004’de Avrupa Birliği’ne (AB) kabul edilirken Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın garantörlüğ...