Kurumumuz Bünyesinde Stajyer Alınacaktır.

13 Şubat 2023

Staj Başvurusu
Kurumumuz Bünyesinde Grafik Tasarım Uzmanı Alınacaktır!

13 Mart 2023

İş Başvurusu
DUYURULAR
22 Aralık: Türklerde Yeni Yıl – Nardogan Bayramı

22 Aralık: Türklerde Yeni Yıl – Nardogan Bayramı

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Nardugan eski Türklerde yeni yıl bayramıdır. Nar güneş, dugan, tugan doğan nardugan doğan güneş, Türklerde “güneşin yeniden doğuşu” anlamına gelmektedir. Nardugan, her yıl 22 Aralık’tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır. 21 Aralık günü en uzun gece olup ardından günler uzamaya başlar. Bu yüzden ...


Özbek Türklerinde “Hatna Kiliş” Yada “Sunnat Tuy” Geleneği

Özbek Türklerinde “Hatna Kiliş” Yada “Sunnat Tuy” Geleneği

10 Aralık 2020

Türksam

Özbek Türklerinde gelenek ve örf adetler asırlardır süre gelen zaman içinde oluşmuştur. Özbek halkı da en eski halklardandır. Orta Asya Türklerinin içinde en fazla nüfusa sahiplerdir. Özbek el sanatları hakkında MÖ IV. asırda söz edilmektedir. Gelenek ve örf adetleri yaşatmak ve devam ettirmek her...


Saatan Türklerinin Geyiklerle İlgili Adetleri

Saatan Türklerinin Geyiklerle İlgili Adetleri

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Saatan Türkleri kendilerine Dukha da demektedirler. Şaman inançlarına göre yaşayan Saatanların en yakın akrabaları Soyotlar, Tofalar ve Tuvalılardır. Moğolistan’ın Darhad bölgesinde yaşayan Saatanların nüfusu günümüzde 282 kişi olup, 44 ailedir. Geyikçilikle geçimlerini sağlayan Saatanlar geleneksel ...


Romanya’da Eski Alışkanlıklar Yeni Düzeni Tehdit Ediyor

Romanya’da Eski Alışkanlıklar Yeni Düzeni Tehdit Ediyor

10 Aralık 2020

Dr. Anıl Güzelipek

Uzun süredir AB’yle (Avrupa Birliği) olan ilişkileri son derece gerilimli bir zemine oturmuş olan Romanya’nın AB dönem başkanlığına geçmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzun süredir yolsuzluk söylemleri etrafında şekillenen Romanya siyaseti açısından en çarpıcı gelişme ise iç siyasi bi...


Makedonya’nın İsim Sorunu: Bunalımdan Çözüme Doğru Makedonya-Yunanistan Hattı

Makedonya’nın İsim Sorunu: Bunalımdan Çözüme Doğru Makedonya-Yunanistan Hattı

10 Aralık 2020

Dr. Anıl Güzelipek

Geçtiğimiz hafta içerisinde ülkenin kronikleşen isim sorununa ilişkin Makedonya-Yunanistan arasında önemli adımlar atıldı. Makedonya’da daha önceki aylarda isim değişikliğine ilişkin yapılan az katılımlı referandumdan Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya” olarak değiştirilmesine yönelik neredeyse b...


Kırgız Türklerinde Kartal Yetiştirme Geleneği

Kırgız Türklerinde Kartal Yetiştirme Geleneği

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Kırgız Türklerinde nesilden nesile, atadan oğula geçen kartal yetiştirme geleneği asırlardır süre gelen geleneklerindendir. Kırgızlar kartala “bürküt” demektedirler. “Bürküt” kelimesi Türkçe kökenli olup kartalın bedensel duruşu, gücü, yeteneği, keskin bakışı ve ürpert...


Telengit Türklerinin Dini İnanışları

Telengit Türklerinin Dini İnanışları

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Telengitler Rusya’da yaşayan azınlık Türk halklarındandır. Dünyada sadece 4.000’e yakın nüfusu olup (bazı bilgilere göre 2.500 kişi), yok olma riski altındadırlar . Uzun zamandır Telengitler Altay halkının bir etnik grubu olarak bilinirdi. 2002 yılında Telengitler ayrı bir halk olarak tanındı. Onlar Dağlık Altay’ın, ...


2018 Rusya Dünya Kupası’nda Uluslararası Siyasetin Ayak İzleri

2018 Rusya Dünya Kupası’nda Uluslararası Siyasetin Ayak İzleri

10 Aralık 2020

Dr. Anıl Güzelipek

2018 Rusya Dünya Kupası’nda çeyrek finallere gelinirken beklendiği üzere bazı müsabakalar salt futbolun dışına çıkarak siyasetten de beslendi. Aslında bu durum sporseverler için pek de sürpriz sayılmayacak kadar alışılageldik bir durumu ifade ediyor. Günümüzde spor devletlerin ulusal tezlerini ve kimli...


Türkmenistan’da Nazarla İlgili İnanışlar

Türkmenistan’da Nazarla İlgili İnanışlar

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Türkmenler de diğer Doğu ülkeleri gibi nazar inanışlarına çok önem verirler. Asırlardır süre gelen bu inanışlar gücünü hiç kaybetmemiştir. Özellikle de bebek ve çocuklara; nazar boncuk, kuş tüyleri, keçi ya da koyun boynuzları takmak bunların en sık görülenidir. Bunların ç...