Kurumumuz Bünyesinde Stajyer Alınacaktır.

13 Şubat 2023

Staj Başvurusu
Kurumumuz Bünyesinde Grafik Tasarım Uzmanı Alınacaktır!

13 Mart 2023

İş Başvurusu
Fotoğrafçı İlanı

16 Mart 2023

Protokol Fotoğrafçısı
Videographer İlanı

18 Mart 2023

Videographer İş İlanı
DUYURULAR
Tofalar Türklerinin Kurdele ile İlgili İnançları

Tofalar Türklerinin Kurdele ile İlgili İnançları

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Tuva’da yaşayan Tofalar Türkleri asırlardır göçer konar hayat yaşayarak avcılık ve geyikçilikle Sayan Dağları’nın eteklerinde geçimlerini sağlamışlardır. Dağ ortamının ve zorlu hayat şartlarının üstesinden gelen bu halk her türlü güçlüklerle başarıyla mücadele etmişlerdir. T...


Kaşkay Türklerinde Düğün Gelenekleri

Kaşkay Türklerinde Düğün Gelenekleri

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Kaşkay Türkleri Güney Doğu İran’ın Fars eyaletinin Şiraz bölgesinde yaşayan ve hala çoğunlukla göçebe olan bir Türk halkıdır. Nüfus olarak Azerbaycan’dan sonra İran’daki en kalabalık halk olup 3.500.000 kişidir. Dilleri Kaşkaycadır.

Her halkın kendilerine has evlilik adetleri vardır. G&ou...


Türk Boylarında Ayaz Ata Öyküsü

Türk Boylarında Ayaz Ata Öyküsü

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Ayaz Ata öyküsü bizlere eski folklorumuzdan gelmektedir. Ayaz Ata hakkında nice hikayeler ve masallar anlatılmıştır. Onu ilk önce soğuktan çıkmış bir ruh olarak tanımlamışlardır. Bu anlatımlarla 19 asrın sonlarında iyi niyetli, yardımsever, Ayaz Ata kimliği ortaya çıkar. İlk önce ona “Kutsal Baba”, &ldquo...


22 Aralık: Türklerde Yeni Yıl – Nardogan Bayramı

22 Aralık: Türklerde Yeni Yıl – Nardogan Bayramı

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Nardugan eski Türklerde yeni yıl bayramıdır. Nar güneş, dugan, tugan doğan nardugan doğan güneş, Türklerde “güneşin yeniden doğuşu” anlamına gelmektedir. Nardugan, her yıl 22 Aralık’tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır. 21 Aralık günü en uzun gece olup ardından günler uzamaya başlar. Bu yüzden ...


Özbek Türklerinde “Hatna Kiliş” Yada “Sunnat Tuy” Geleneği

Özbek Türklerinde “Hatna Kiliş” Yada “Sunnat Tuy” Geleneği

10 Aralık 2020

Türksam

Özbek Türklerinde gelenek ve örf adetler asırlardır süre gelen zaman içinde oluşmuştur. Özbek halkı da en eski halklardandır. Orta Asya Türklerinin içinde en fazla nüfusa sahiplerdir. Özbek el sanatları hakkında MÖ IV. asırda söz edilmektedir. Gelenek ve örf adetleri yaşatmak ve devam ettirmek her...


Saatan Türklerinin Geyiklerle İlgili Adetleri

Saatan Türklerinin Geyiklerle İlgili Adetleri

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Saatan Türkleri kendilerine Dukha da demektedirler. Şaman inançlarına göre yaşayan Saatanların en yakın akrabaları Soyotlar, Tofalar ve Tuvalılardır. Moğolistan’ın Darhad bölgesinde yaşayan Saatanların nüfusu günümüzde 282 kişi olup, 44 ailedir. Geyikçilikle geçimlerini sağlayan Saatanlar geleneksel ...


Romanya’da Eski Alışkanlıklar Yeni Düzeni Tehdit Ediyor

Romanya’da Eski Alışkanlıklar Yeni Düzeni Tehdit Ediyor

10 Aralık 2020

Dr. Anıl Güzelipek

Uzun süredir AB’yle (Avrupa Birliği) olan ilişkileri son derece gerilimli bir zemine oturmuş olan Romanya’nın AB dönem başkanlığına geçmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzun süredir yolsuzluk söylemleri etrafında şekillenen Romanya siyaseti açısından en çarpıcı gelişme ise iç siyasi bi...


Makedonya’nın İsim Sorunu: Bunalımdan Çözüme Doğru Makedonya-Yunanistan Hattı

Makedonya’nın İsim Sorunu: Bunalımdan Çözüme Doğru Makedonya-Yunanistan Hattı

10 Aralık 2020

Dr. Anıl Güzelipek

Geçtiğimiz hafta içerisinde ülkenin kronikleşen isim sorununa ilişkin Makedonya-Yunanistan arasında önemli adımlar atıldı. Makedonya’da daha önceki aylarda isim değişikliğine ilişkin yapılan az katılımlı referandumdan Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya” olarak değiştirilmesine yönelik neredeyse b...


Kırgız Türklerinde Kartal Yetiştirme Geleneği

Kırgız Türklerinde Kartal Yetiştirme Geleneği

10 Aralık 2020

Dr. Shurubu Kayhan

Kırgız Türklerinde nesilden nesile, atadan oğula geçen kartal yetiştirme geleneği asırlardır süre gelen geleneklerindendir. Kırgızlar kartala “bürküt” demektedirler. “Bürküt” kelimesi Türkçe kökenli olup kartalın bedensel duruşu, gücü, yeteneği, keskin bakışı ve ürpert...